top of page

VILL DU HA ELLER

BLI AV MED JORD,

LERA & STEN?

Tack för ditt meddelande!

FALLVÄNLIG GUMMIASFALT FÖR CYKELVÄG

Vi samordnar utvecklingen av fallvänlig gummiasfalt som minskar fallskador på cykel- och gångvägar.

VÄG AV GRUS FRÅN VÄRME-KRAFTVERKEN

Istället för deponering så bygger vi i samarbete med värmekraftindustrin väg av slaggruset. 
20200514_101203_edited.jpg

VÄGBYGGE MED ÅTERVUNNA MATERIAL

Vi bygger vägar och parkeringsytor med helt återvunna material. Halva priset och halva klimatpåverkan.

SAMVERKAN FÖR ÖKAD ÅTERVINNING

Vi projektleder utvecklingen av ett beslutsstöd för miljöriskbedömning vid återvinning av byggmaterial.

RIKTIG  ÅTERVINNING AV GUMMIMATERIAL

Vi återvinner gummimaterial i gummiasfalt, gummibetong, dränering samt anläggning av fotbollsplaner och lekplatser.

CIRKULÄR EKONOMI INOM BYGG

Vi leder expertgruppen för cirkulär anläggningsindustri inom ramen för Delegationen för Cirkulär Ekonomi.
bottom of page