KONTAKTA OSS  

Massbalans Sverige AB

08 420 02 505

hej@massbalans.com

Pelle Svanslös gata 1

168 70 Bromma

©2019 Massbalans Sverige AB

SAMVERKAN

FÖR ÖKAD

ÅTERVINNING

Massbalans projektleder ett samverkansprojekt mellan producenter, byggare, beställare och tillsynsmyndigheter för att skapa ett gemensamt beslutsstöd för återvinning av material i bygg- och anläggningsarbeten.

RÅDGIVNING OCH ÅTERVINNING AV STENMATERIAL

Vi hjälper företag med att återvinna och ta hand om överskott från byggprojekt och industri.

NYA AFFÄRSMODELLER FÖR ÅTERVINNING AV GUMMIMATERIAL

Vi utvecklar nya användningsområden för återvinning av gummimaterial inom bygg- och anläggningsbranschen, som t ex gummiasfalt, gummibetong, isolermaterial kring husgrunder samt anläggning av fotbollsplaner och lekplatser.
0