VILL DU OCKSÅ

ÅTERVINNA MER?

SAMVERKAN FÖR ÖKAD ÅTERVINNING

Vi projektleder utvecklingen av ett beslutsstöd för miljöriskbedömning vid återvinning av byggmaterial.

RIKTIG  ÅTERVINNING AV GUMMIMATERIAL

Vi återvinner gummimaterial i gummiasfalt, gummibetong, dränering samt anläggning av fotbollsplaner och lekplatser.

CIRKULÄR EKONOMI INOM BYGG

Vi leder expertgruppen för cirkulär anläggningsindustri inom ramen för Delegationen för Cirkulär Ekonomi.

  KONTAKTA OSS  

Massbalans Sverige AB

08 420 02 505

hej@massbalans.com

Pelle Svanslös gata 1

168 70 Bromma

Cookies & personuppgifter

©2019 Massbalans Sverige AB

0